APAVIRUS2

Het APA-virus, typische afstudeerdersziekte. Futloosheid, motivatiezwakte, scriptiemoeheid.

Het APA-virus, typische afstudeerdersziekte. Futloosheid, motivatiezwakte, scriptiemoeheid.