Automatisering: SDQ strength, difficulties, questionnaire

Voor onderzoek is de computer vaak een zegen. Veel onderzoeken zouden anders onbetaalbaar worden. Enqueteren op een traditionele manier kan bovendien een onevenredige werkdruk veroorzaken voor respondentgroepen. Een gevolg kan dan zijn dat het verkrijgen van de data uiterst moeizaam verloopt. 

Een voorbeeld van succesvolle automatisering van onderzoek is het online afnemen van enquetes onder leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs. Dit is vaak een moeilijke doelgroep voor onderzoekers. Enqueteren legt een zware belasting op medewerkers van scholen. Leerkrachten hebben hun dagroosters en willen niet in hun vrije tijd ook nog werken aan het invullen van enquetes. De SDQ is zo’n veelgebruikte vragenlijst die door leerkrachten moet worden ingevuld. 

Hiervoor is sinds 2006 gelukkig een goed systeem beschikbaar. Het heet “SDQ-ONLINE”. Het systeem voorziet volledig in de automatisering van de werkzaamheden. Denk daarbij aan het invullen van enquetes, de coördinatie, administratie, databewerkingen en follow-up. Het programma is ontwikkeld voor GGD Rotterdam Rijnmond en CJG Rijnmond en wordt inmiddels alweer 3 jaar gebruikt. Ik heb er goeie berichten over gehoord en de datasets zijn voor onderzoekers helemaal aangepast voor gebruik in SPSS.

Er hoeft geen software te worden geïnstalleerd. Het is ‘PHP-based’. Alle gebruikers werken met een inlogcode. Voor de leerkrachten als groot voordeel dat het systeem ook geschikt is voor thuisgebruik.
Meer informatie: http://www.sdq-online.com/

>>>>>>>> Summary.
Since 2006 The Netherlands have a very usefull system for survey on the so-called SDQ questionnaire. SDQ-ONLINE provides full automation of the questionnaire and also all the administrative work at the background. The online-survey, the coordination, administration of schools, data processing and follow-up. The program is designed for the Centre for Youth and Family in Rotterdam and the Public Health Service. I have heard good reports and seen the datasets. Everything is adapted for use in SPSS.
There is no software to install. It’s PHP-based. All users use a login code. For teachers it is a great advantage that the system is suitable for home use. More information: http://www.sdq-online.com/