Een persoonlijk gesprek levert een hogere respons

cal_huisaanhuisVoor gemeenten, woningcorporaties  en gespecialiseerde onderzoeksbureau’s verzorgen wij huis-aan-huis bezoeken.  Ervaren enquêteurs en enquêtrices bellen aan bij bewoners en houden gestructureerde of semigestructureerde interviews.  De teams presenteren zich op correcte wijze en zorgen voor kwalitatief goede gesprekken. Er is veel aandacht voor een juiste briefing van de veldwerkers zodat u erop kunt vertrouwen dat de gesprekken precies volgens de instructies worden gevoerd.

Een ervaren veldwerkcoördinator begeleidt het veldwerk.  Hij zorgt voor een goed veldwerkplan en stuurt de teams van dag tot dag aan. Hij is bereikbaar voor vragen over de status van het veldwerk en meldt bijzonderheden.

Capaciteit

Wij beschikken over een capaciteit van 20 ervaren veldwerkers die landelijk inzetbaar zijn.
Onze teams hebben ervaring met o.a:

  • Huis-aan-huis interviews over Veiligheid;  Parkeren ;  Woontevredenheid
  • Responsondersteuning (Enquêtes afgeven en ophalen)
  • Moeilijke doelgroepen ( anderstaligen Arabisch, Berbers, Turks, Pools, Bulgaars ect.)
  • Passantenonderzoeken
  • Evenementen- of bezoekersonderzoeken

Verwerking

Veldwerk levert veel gegevens op die verwerkt moeten worden naar analyseerbare gegevens.  Het aanleveren van antwoorden op gestructureerde vragenlijsten kan meestal zonder extra bewerking gebeuren (meestal in SPSS output/ .sav bestand).

Voor kwalitatieve gegevens kunnen wij ook het categoriseren verzorgen.  De teksten worden dan stuk voor stuk gelezen en ingedeeld in bepaalde antwoordcategorieën.  De complete antwoorden worden vervolgens, geordend per vraag (en eventueel ook per Stratum)  aangeleverd in Excel (of Word-tabellen).