Steekproef calculator


Populatiegrootte
Hoe groot is de populatie? Als u dit niet weet, gebruik dan 20000.
Hoeveel mensen zijn er voorhanden om, op toevallige wijze, een steekproef uit te trekken? De steekproefgrootte wijzigt niet veel voor populaties die groter zijn dan 20000.

Spreiding* van de uitkomsten in %
Welk resultaten verwacht u voor elke vraag? Wanneer de antwoorden van de respondenten niet ver uiteenlopen, dan is dit wellicht ook zo in de populatie. Wanneer u dit niet weet, gebruik dan 50%. Zo verkrijgt u de maximale steekproefgrootte.

Betrouwbaarheid in %
Het betrouwbaarheidsniveau is de mate van onzekerheid die u wilt toelaten. Een hoger betrouwbaarheidsniveau vereist een grotere steekproef.

Nauwkeurigheid in %
De nauwkeurigheid geeft aan welke marge u toelaat. Voor veel opinieonderzoeken is een marge van 5% acceptabel. Wanneer 35% van de respondenten ja, antwoordt dan ligt het werkelijke % in de populatie tussen 30% en 40%. Voor een kleinere nauwkeurigheidsmarge dan 5% is een grotere steekproef nodig.

Respons
De benodigde netto respons voor dit onderzoek.
Als u deze waarde verandert ziet u hoe zich de nauwkeurigheid aanpast.

 

Deze website gebruikt uitsluitend eigen functionele cookies om bezoeker en surfgedrag op onze webpaginas te registreren. Als u ervoor kiest dat we geen cookies gebruiken, kunnen mogelijk niet alle functies op onze website gebruikt worden. Uw keuze word middels een cookie in uw browser voor de tijd van een jaar  geregistreert. OK, functionele cookies , Nee geen functionele cookies

662