Coaching

The cal_coachingResearch Company begeleidt onderzoekers bij het opzetten en uitvoeren van hun onderzoeksopdrachten.  Zowel junior onderzoekers als de meer ervaren onderzoekers  maken gebruik van onze diensten.  Bij de junior onderzoekers gaat het meestal om het bedenken van de juiste opzet van het onderzoek en hulp bij het inzetten van datavergaringstechnieken.  Voor ervaren onderzoekers gaat het om ondersteuning bij de uitvoering van het datavergaringsproces.  De ervaren onderzoeker heeft zelf de inhoudelijke kennis om het onderzoek te doen en gegevens te analyseren. Maar beschikt niet over een callcenter,  drukkerij met scanafdeling of veldwerkorganisatie.  Zij profiteren van kortingen op faciliteiten zoals callcenter,  scannen en veldwerk. Er wordt daarbij vaak een beroep gedaan op onze ervaring met datavergaringstechnieken.

Docentschap en scriptiebegeleiding

The Research Company is betrokken bij het onderwijs in MBO en HBO voor de vakken marktonderzoek en onderzoeksmethoden. Onderzoekers van Research Company geven zelf ook les en begeleiden studenten bij afstudeeronderzoek.

Nieuwsbrief en tools

Via onze nieuwsbrief informeren wij onze relaties over de verschillende onderzoeksmethoden en modellen.  Op onze website plaatsen wij artikelen, links over diverse onderwerpen.