Dataplus

Informatie snel beschikbaar en interpreteerbaar presenteren:  Sneller analyseren van de gegevens. Aansprekende afbeeldingen voor presentaties. DATAPLUS is speciaal ontwikkeld voor de moderne beleidsonderzoeker. De grafieken zijn compact en informatief en kunnen zo opgenomen worden in de rapportage. Ze bevatten bovendien een schat aan informatie.

Oude SPSS output, tabelweergave met staafdiagram per vraag.

 

Voorbeelden DATAPLUS

 • De antwoorden op 17 deelvragen in één overzicht
 • Procentuele verdeling van de Top-2 scores
 • Errorbars (Betrouwbaarheidsinterval 95%)
 • Geordend van hoog naar lage scores
 • Benchmark
 • Item-respons-aantallen

 • 11 deelvragen in één overzicht
 • Verdeeld over 4 categorieën
 • Item-responsaantallen
 • Top 2 ranking scores
 • Significante afwijkingen (p-waarde=.., ns=niet sign.)
 • Positieve- en negatieve afwijkingen in kleur
 • Significante afwijkingen pos. en neg. ingekleurd

 • 3 deelvragen
 • Top 2 box-scores
 • Verschil ten opzichte van benchmark, positief  en negatief
 • * Aanwijzen van significante verschillen

Deze voorbeelden zijn een kleine selectie uit de mogelijkheden.

Deze website gebruikt uitsluitend eigen functionele cookies om bezoeker en surfgedrag op onze webpaginas te registreren. Als u ervoor kiest dat we geen cookies gebruiken, kunnen mogelijk niet alle functies op onze website gebruikt worden. Uw keuze word middels een cookie in uw browser voor de tijd van een jaar  geregistreert. OK, functionele cookies , Nee geen functionele cookies

658