Datavisualisatie 2: De monitor

Een alternatief voor tabellen met percentages is de zogenaamde ‘monitor’.
Een monitor is een overzichtelijke weergave. Meestal gaat de monitor verder dan het presenteren van rechte tellingen en percentages. Door bewerkingenen wordt cijfermateriaal als het ware als beeld gepresenteerd.
Een eenvoudig voorbeeld is het omzetten van percentages naar ‘scores’. De onderzoeker maakt gebruik van het feit dat de lezer vertrouwd is met het begrip ‘rapportcijfer’.  Hoewel de gegevens uitgedrukt zijn in percentages rekent de onzerzoeker dit om in rapportcijfers.
Een sociale index geeft rapportcijfers voor allerlei gegevens die te maken hebben met sociale situatie van wijken. Nemen we bijvoorbeeld het aantal inwoners dat een bijstandsuitkering heeft. Het percentage verschilt per wijk. Door het gemiddeld percentage van de stad te berekenen en vervolgens de percentages uit te rekenen per wijk kunnen vergelijkingen worden gemaakt. Je kunt het stadspercentage stellen op cijfer 7 en op basis van dit cijfer de cijfers van de wijken berekenen. Hierdoor wordt dan een hoger percentage bijstandsuitkeringen in een wijk een (naar rato) ‘lager rapportcijfer’.  
Voor het omrekenen naar rapportcijfers is wat meer kennis van statistiek en rekenkundige bewerkingen nodig. Maar als de vorm is gevonden, kan het periodiek (bijvoorbeeld) elk jaar berekend en vergeleken worden.

Een goed voorbeeld van een sociale index is te downloaden van http://onderzoekscoaching.nl/cms/ / informatie