Datavisualisatie deel 1: De Woordwolk

Er wordt veel onderzocht, en veel gerapporteerd. In plaats van tabellen werk ik vaak ook met infographs, zoals deze woordwolk.
In een blik is te zien welk aspect eruit springt. De grootte van het woord geeft aan hoe vaak het is gebruikt. De relatieve grootte van de woorden geeft aan hoeveel (minder) vaak de andere begrippen voorkomen.
Voor kwalitatief onderzoek moet de onderzoeker alle antwoorden natuurlijk nog wel lezen, omzetten in kernwoorden en daarna de woordwolk ‘laden’ in de software.