De steekproef calculator

De steekproef calculator is een handig instrument om te berekenen hoeveel vragenlijsten er nodig zijn om met een bepaalde betrouwbaarheid en bepaalde nauwkeurigheid te kunnen rapporteren. Daarnaast kan met behulp van hetzelfde hulpmiddel de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van een steekproef achteraf bepaald worden.

Naar de steekproef calculator