Enquêtes

Kwantitatief onderzoek kent 4 veel gebruikte strategieën: Online, Schriftelijk, Telefonisch en Face-To-Face.

The Research Company biedt deze strategieën aan in combinatie of als enkelvoudige methode. Dat betekent dat wanneer u een of meer van de strategieën zelf regelt maar aanvulling nodig heeft middels een andere methode, dat wij die voor u verzorgen.

Wij zorgen voor zoveel mogelijk uniformiteit in de methoden van gegevensverzameling. Dat betekent dat u betrouwbare data krijgt en dat gegevens samen tot één bestand worden gevoegd voor de analyse.

Binnen de vier Enquêtestrategieën bieden wij verschillende oplossingen aan