Enquêteverwerking

Een goed uitgevoerde enquête levert veel informatie en data op. Research Company weet deze data razendsnel, betrouwbaar en betaalbaar om te zetten in digitale bestanden.
Research Company maakt gebruik van de laatste generatie scan-apparatuur en software. Met een scancapaciteit van 18500 dubbelzijdige pagina’s per uur worden uw enquêteformulieren moeiteloos verwerkt. De doorlooptijd van onze scanservice is doorgaans niet meer dan een 5 werkdagen.

LAGE KOSTEN

De machinale verwerking van enquêtes is niet alleen stukken sneller dan handmatige verwerking; ook de kosten zijn een fractie van de door een gemiddeld data entry bureau gevraagde tarieven. De inzet van onze intelligente software voor handschriftherkenning in combinatie met een extra verificatieslag maakt tevens de datakwaliteit hoogwaardiger.

OOK VRAGENLIJSTEN IN WORD

De software van Research Company kan de vragenlijsten die u heeft opgesteld in Word automatisch verwerken. Ter contrôle bekijken we vooraf nog of de enquêteformulieren op basis van uw vragen goed zijn opgebouwd zodat de verwerking betrouwbaar en snel kan verlopen.

VOOR EEN SUCCESVOL PROJECT

Research Company kan het hele traject van drukken, verzenden en verwerken voor u verzorgen tegen zeer scherpe prijzen. U kunt de formulieren ook zelf drukken en versturen. maar wij kunnen u nog meer tijd en geld besparen.

BETROUWBARE VERWERKING

De software van onze scanfaciliteiten herkent zowel gesloten vragen als multiple choice en open vragen. Gesloten vragen en multiple choice vragen worden volledig automatisch verwerkt. Open vragen worden geheel naar uw wens opgeleverd. U heeft verschillende mogelijkheden:

  • Ingevoerd in het databestand door onze medewerkers
  • In PDF formaat, gekoppeld aan de vraag of respondent
  • Met onze gratis Online codeersoftware, waarmee u zelf in staat bent, een eerste indruk te krijgen van de respons per vraag. Vervolgens kunt u de antwoorden razendsnel coderen of invoeren. Deze gegevens koppelt u nadien weer aan het eerder door ons opgeleverde databestand

BETROUWBARE OUTPUT

U ontvangt alle gescande gegevens per e-mail naar keuze in Excel, SPSS of ASCII formaat. Daarnaast sturen wij u alle gescande formulieren overzichtelijk gearchiveerd op een CD-ROM of DVD. Snel, en gemakkelijk. De originele formulieren kunnen wij door een erkend bedrijf laten vernietigen, of aan u retourneren. Research Company heeft echter ook de ruime mogelijkheid om gescande formulieren voor u op te slaan in een beveiligde ruimte.

SCHRIFTELIJK EN ONLINE

Naast het scannen van handmatig ingevulde enquêteformulieren biedt Research Company ook multirespons oplossingen. Dat houdt in dat parallel aan een schriftelijke enquête een enquête op het internet wordt afgenomen. De resultaten van beide enquêtes worden in een cumulatief databestand opgeleverd. Duale dataverwerking levert doorgaans een grotere respons op en een flinke besparing op portokosten.

SCHRIFTELIJK IN COMBINATIE MET VELDWERK

Research Company is een totaal-oplosser voor datavergaringsvraagstukken. U kunt met behulp van onze andere onderzoeksdiensten uw enquêteresultaat nog verhogen. Bijvoorbeeld door inzet van ons callcenter voor telefonische benadering, enquêteurs voor huis-aan-huis bezoek of inzet van een internetpanel. Research Company kan het hele project voor u verzorgen maar ook onderdelen.