Telefonisch

cal_callcenterResearch Company beschikt over een callcenter voor CATI en CAPI methoden met een capaciteit van 12000 calls per week. Er wordt gewerkt met moderne software waardoor elk uur maximaal wordt benut. De autodialers zijn zo in te stellen dat we heel gericht op bepaalde adressen kunnen bellen. Dit betekent hoog aantal afgehandelde calls per uur maar ook dat we zorgen voor een optimale invulling van de verschillende doelgroepen/segmenten/strata.

Koppelingen aan uw enquêtesysteem

Naast het gebruik vanonze eigen kunnen we onze systemen koppelen aan systemen van klanten. Werkt u met NetQ en heeft u geen CATI module? Dat is geen probleem. U kunt gebruik maken van uw eigen enquêtesoftware. Wij zorgen ervoor dat uw steekproefpopulatie telefonisch wordt benaderd, deelnemers krijgen van ons automatisch de link naar de vragenlijst en u ziet in uw eigen systeem de respons binnenkomen. Doormiddel van tussentijdse rapportages houden wij u op de hoogte van de vorderingen en overleggen met u over het sluiten van de responstermijn.

Opzet

Voordat we een offerte opstellen maken we een afspraak met u om de doelstellingen van de belcampagne te bespreken. U krijgt een gesprek met een onderzoeker met ervaring in de CATI en CAPI methodes. Samen bespreekt u de juiste opzet. Onderwerpen die ter sprake komen zijn de probleemomschrijving, de doelgroepen, benodigde respons, adressenbestanden en telefoonnummers, (eventuele privacy-aspecten / bel-me-niet-register) , doorlooptijden en procedures. 

Uitvoering

Meestal is onze onderzoeker ook uw vaste contactpersoon tenzij het efficiënter is wanneer de supervisor van het callcenter uw contactpersoon wordt. Tijdens het project houdt uw contactpersoon u op de hoogte van de werkzaamheden, belbudgetten en adressenbestanden. U overlegt over de behaalde respons en kunt tussentijds nog besluiten om belperiode aan te passen of kleine wijzigingen aan te brengen in een werkwijze of script.