Ontwerp en layout van enquêteformulieren

cal_formsThe Research Company beschikt over een eigen grafisch ontwerper.  Dat betekent dat wij de kwaliteit van de vormgeving van vragenlijsten, online enquêtes en rapportages op een hoog kwaliteitsniveau kunnen brengen.  Een goed opgemaakte vragenlijst verhoogt de respons. Bovendien is het naar uw respondenten toe een stukje kwaliteit in de communicatie.  De naam van uw organisatie is gebaat bij een goede presentatie van alles wat te maken heeft met de externe communicatie.

Het oog van een vormgever ziet soms ook nog verbeterpunten in de opmaak die de interne validiteit en betrouwbaarheid van uw vragenlijst ten goede komen.  Bijvoorbeeld: Het combineren van matrix vragen op een overzichtelijke manier of de opmaak van antwoordcategorieën.

Rapportage

Door extra aandacht te besteden aan de kwaliteit van de opmaak van uw rapporten neemt de waarde van uw eindproduct toe.  Men beoordeelt de kwaliteit van uw meestal op de kwaliteit van de presentatie.  Een rapport dat door ons is opgemaakt mag gezien worden. Dat betekent dat uw onderzoek eerder zal worden gezien als een kwaliteitsproduct.  Dit straalt af op uw werk als onderzoeker en op uw organisatie.

Werkwijze

Als wij al werkzaamheden verrichten in het kader van uw onderzoek dan denken we automatisch al mee over de vormgeving van formulieren.  Als u wilt dat wij ook meehelpen aan de vormgeving van uw rapportage maken we graag een afspraak voor u met onze ontwerper.  Hij zal op basis van een conceptrapport een aantal voorstellen doen.  Op grond van dit advies kunt u besluiten om de opmaak te laten verzorgen door ons. Hiervoor ontvangt u dan een prijsopgave.  U kunt ook besluiten de aanpassingen zelf te doen. In dat geval beschouwen we het advies als onderdeel van onze service en zijn er geen kosten aan verbonden.

Opmerking

Onze diensten op het gebied van vormgeving van onderzoek liggen ook op het terrein van infographs,  digitale presentaties ( diagrammen op internet) of diagrammen die onderdeel zijn van een rapport.  Het is dus niet noodzakelijk om een heel rapport te laten bewerken. U kunt ook bij onze graficus terecht als u een vraag heeft over het presenteren van een bepaald deel van uw onderzoek.