Het onderzoek van het SCP over de Vogelaarwijken kon beter

Voor de zomervakantie publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau een evaluatierapport over de resultaten van de investeringen in de Vogelaarwijken. Even ter herinnering de Vogelaarwijken zijn stadswijken waar relatief veel ‘achterstand’ was/is t.o.v. de ‘normale’ wijken. Met behulp van extra (financiële) inzet zou het mogelijk moeten zijn om aan die achterstand wat te doen.

De conclusies van het rapport waren niet mals. Kort gezegd komt het er op neer dat de onderzoekers concluderen dat het beleid niet heeft gewerkt: er is onvoldoende vooruitgang t.o.v. andere wijken.

De mensen in de wijken zelf ervaren het echter heel anders.

Foeke van der Zee van bureau BMOOO heeft het onderzoek van het SCP op onderzoektechnische aspecten bekeken. Ik heb zijn analyse gelezen en deel zijn mening dat er een aantal fouten in de onderzoeksopzet zitten die de conclusie van het SCP volledig op losse schroeven zetten.
(Dat wil nog niet zeggen dat de wijkbewoners dan gelijk hebben of dat de onderzoekers ongelijk hebben. Het is alleen zo, dat het onderzoek onvoldoende kwaliteit heeft om dergelijke conclusies te mogen trekken).

De analyse van Foeke van der Zee is na te lezen op http://www.boeken-over-onderzoek.nl/onderzoek-vogelaarwijken

Mijn advies aan iedereen die de conclusies van het onderzoek van SCP wil gebruiken: Wees voorzichtig. De onderzoekers noemen het onderzoek trouwens zelf ‘Een quasi-experimentele evaluatie van het krachtwijkenbeleid’
Het rapport is te bestellen via: http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2013/Werk_aan_de_wijk