Mixed mode , Multi respons

Door teruglopende respons bij opnieonderzoek kies ik steeds vaker voor het combineren van methoden van datavergaring. Er zijn wel een aantal zaken waarmee ik rekening hou:

· Ik gebruik mixed mode indien: Het leidt tot vergelijkbare kwaliteit tegen lagere kosten OF betere kwaliteit bij gelijkblijvende kosten.
· Ik start met de goedkoopste methode en zet duurdere methodes in als dit voor de kwaliteit (dekking, respons, meetfouten) nodig is.
· Ik concentreer me op vertekening door onderdekking en non-respons.
· Als ik kies voor telefonisch ligt de lage dekking bij niet-westerse allochtonen, alleenstaanden, ongehuwden, jongeren, stedelijke gebieden, lage inkomens/WOZ, werkloos, lager opgeleid, geen vakantie, geen kerkelijke gezindte of Islamiet, geen dagblad, ontevreden, rokend.
· Als ik kies voor internet ligt de lage dekking bij:alleenstaand, ouderen, lage inkomens/WOZ, niet-beroeps, lager opgeleid, geen vakantie, slechte gezondheid, langdurig ziek, kerkelijke gezindte, contact huisarts, minder gelukkig, minder tevreden.
· Als er voldoende tijd zal ik de weegvariabelen per survey mode apart berekenen.
· Ik heb gemerkt dat een mixed-mode onderzoek als het gaat om dekking en respons de kwaliteit van een aan-huis onderzoek niet eenvoudig verbeteren. Als mijn onderzoeksbudget het toestaat zal ik huis-aan-huis zeker inzetten.

Veel voorkomend gedrag/ knelpunt
Bij welke methode
Keuze voor eerste antwoord
Schriftelijke enquêtes
Keuze voor laatste antwoord
Telefonisch
Instemmen met interviewer
Telefonisch, Face to face
Sociaal wenselijke antwoorden
Telfonisch, Face to face
Non-differentiatie
Internet, schriftelijk
Geen mening/Weet niet
Internet, schriftelijk
Cognitief belastende vragen
Telefonisch
Mijn tips voor mixed mode onderzoek:

1)Maak een zorgvuldige afweging welke modes geschikt zijn gegeven het responsgedrag dat verwacht kan worden;2) Stem vragenlijstontwerp al af met verwerking; 3)Als vergelijkbaarheid in de tijd belangrijk is, ga dan voorzichtig om met web en telefoon vanwege de veranderende dekking; 4)Als vergelijkbaarheid tussen deelpopulaties belangrijk is kies dan survey modes die vergelijkbaar responsgedrag laten zien; 5)Begin met goedkope survey modes maar maak aan respondent bekend dat duurdere survey modes volgen indien niet wordt gereageerd; 6)Weeg non-respons per survey mode