Mixed mode , Multi respons

Door teruglopende respons bij opnieonderzoek kies ik steeds vaker voor het combineren van methoden van datavergaring. Er zijn wel een aantal zaken waarmee ik rekening hou:

· Ik gebruik mixed mode indien: Het leidt tot vergelijkbare kwaliteit tegen lagere kosten OF betere kwaliteit bij gelijkblijvende kosten.
· Ik start met de goedkoopste methode en zet duurdere methodes in als dit voor de kwaliteit (dekking, respons, meetfouten) nodig is.
· Ik concentreer me op vertekening door onderdekking en non-respons.
· Als ik kies voor telefonisch ligt de lage dekking bij niet-westerse allochtonen, alleenstaanden, ongehuwden, jongeren, stedelijke gebieden, lage inkomens/WOZ, werkloos, lager opgeleid, geen vakantie, geen kerkelijke gezindte of Islamiet, geen dagblad, ontevreden, rokend.
· Als ik kies voor internet ligt de lage dekking bij:alleenstaand, ouderen, lage inkomens/WOZ, niet-beroeps, lager opgeleid, geen vakantie, slechte gezondheid, langdurig ziek, kerkelijke gezindte, contact huisarts, minder gelukkig, minder tevreden.
· Als er voldoende tijd zal ik de weegvariabelen per survey mode apart berekenen.
· Ik heb gemerkt dat een mixed-mode onderzoek als het gaat om dekking en respons de kwaliteit van een aan-huis onderzoek niet eenvoudig verbeteren. Als mijn onderzoeksbudget het toestaat zal ik huis-aan-huis zeker inzetten.

Veel voorkomend gedrag/ knelpunt
Bij welke methode
Keuze voor eerste antwoord
Schriftelijke enquêtes
Keuze voor laatste antwoord
Telefonisch
Instemmen met interviewer
Telefonisch, Face to face
Sociaal wenselijke antwoorden
Telfonisch, Face to face
Non-differentiatie
Internet, schriftelijk
Geen mening/Weet niet
Internet, schriftelijk
Cognitief belastende vragen
Telefonisch
Mijn tips voor mixed mode onderzoek:

1)Maak een zorgvuldige afweging welke modes geschikt zijn gegeven het responsgedrag dat verwacht kan worden;2) Stem vragenlijstontwerp al af met verwerking; 3)Als vergelijkbaarheid in de tijd belangrijk is, ga dan voorzichtig om met web en telefoon vanwege de veranderende dekking; 4)Als vergelijkbaarheid tussen deelpopulaties belangrijk is kies dan survey modes die vergelijkbaar responsgedrag laten zien; 5)Begin met goedkope survey modes maar maak aan respondent bekend dat duurdere survey modes volgen indien niet wordt gereageerd; 6)Weeg non-respons per survey mode

Deze website gebruikt uitsluitend eigen functionele cookies om bezoeker en surfgedrag op onze webpaginas te registreren. Als u ervoor kiest dat we geen cookies gebruiken, kunnen mogelijk niet alle functies op onze website gebruikt worden. Uw keuze word middels een cookie in uw browser voor de tijd van een jaar  geregistreert. OK, functionele cookies , Nee geen functionele cookies

688