Hét meetinstrument voor managers van een organisatie

cal_computerEen monitor combineert gegevens uit diverse bronnen en presenteert deze in de vorm van diagrammen, cijfers en kleuren.  Ze zijn er voor intern gebruik ter ondersteuning van het management en geven dan heel gericht managementinformatie. Ze zijn er ook voor meer publiek gebruik en zijn dan een communicatiemiddel waar veel mensen gebruik van maken. Gemeenten integreren monitors in hun websites om informatie te geven over wegwerkzaamheden,  gevaarlijke situaties of over de kwaliteit van de woonomgeving.  Centraal worden de gegevens in de monitor gezet en het publiek kan zelf bepalen wanneer het wordt geraadpleegd. Research Company ontwikkelt monitors voor zowel intern als extern gebruik.

Onze aanpak

Een ervaren onderzoeker bekijkt samen met u de haalbaarheid van een monitor.  Dit is onder andere afhankelijk van een beschrijving van de doelstelling van de monitor en een inventarisatie van beschikbare gegevens.  Na deze voorbespreking stellen we een plan van aanpak op met een planning,  randvoorwaarden ,  inzet en kosten.

Vervolgens gaat een senior onderzoeker aan de slag om de gegevens te verzamelen en om te vormen.  Er wordt een beschrijving van het instrument gemaakt met onder andere een overzicht van de bronnen en eventuele rekenmodellen.  Bij de beschrijving wordt ook al een grafische weergave opgenomen van de afbeeldingen en ontwerp van het dashboard.

Als het ontwerp gereed is en met u besproken kan de programmatuur worden geschreven.  Wij werken met eigen software en kunnen daardoor alles geheel naar uw wensen realiseren.  Hierbij wordt natuurlijk al rekening gehouden met de systeemeisen.  U kunt er voor kiezen om de software op uw eigen server te installeren.  U kunt ook kiezen voor hosting. Dat wil zeggen dat u de software laat werken op een van onze servers.

Overdracht

U kunt er voor kiezen om het hele systeem over te dragen op uw organisatie.  In dat geval dragen wij de software, inclusief beheer over op uw medewerkers.  U kunt er ook voor kiezen om het beheer gedeeltelijk uit te besteden bij een partij van uw keuze.