Nummer 2 / 2011

voorpagina_company_nu_2011_2In deze uitgave:

 • Gemeentelijke Sociale Index
 • Uitbreiding scanafdeling
 • Uitbreiding van Research Company – Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
 • Onderzoek HUMOR
 • Oprichting Kennisteam Non-respons
 • Verkeerstellingen: Taxitelling Leidseplein
 • Berichten van Kennisteam Non-respons
 • GOEDE DOEL: KERSTBESEF
 • Geautomatiseerde passantentellingen? Denk aan ijking!
 • Checklist voor veilig(er) online enquêteren
 • Tarieven onderzoeksfaciliteiten (1-1-2012 tot 1-2-2013)
 • Afgerond / Lopend

Klik op de afbeelding om de nieuwsbrief als PDF te downloaden.