Nummer 2 /2013

voorpagina_company_nu_2013_2In deze uitgave:

  • Waarom toetsen we eigenlijk?
  • Interviews aandachtspunten
  • Boekenrubriek
  • Monitorontwikkeling
  • Gemeente en burgerinspraak
  • Meer informatie uit passantenonderzoek
  • Brancheonderzoek
  • Praktijkgericht onderzoek

Klik op de afbeelding om de nieuwsbrief als PDF te downloaden.

Verkorte inhoud:

Waarom toetsen we eigenlijk?
Er zijn veel moeilijke boeken geschreven over toetsende statistiek. De Chi2-toets,
Students t-toets, Paerson’s correlatie etc etc.. Al deze toetsen hebben gemeen dat het
erom gaat dat je groepen antwoorden gaat vergelijken. De eenvoudigste is de Chi2.

INTERVIEWS AANDACHTSPUNTEN
Het houden van interviews is een veel gebruikte onderzoeksstrategie. Het voordeel van interviews is dat je er niet veel werk aan hoeft te hebben. Het komt er vooral op aan dat je zelf goed bent in het voeren van een gesprek. Je moet ook opnameappara-tuur hebben maar tegenwoordig heeft iedereen een smartphone waarmee je opnames kunt maken. Voor een goed onderzoek is het soms genoeg om 8 interviews af te nemen en uit te werken.

MONITOR ONTWIKKELING
Momenteel werken we voor een van onze klanten aan een Bedrijfsgezondheidsmonitor. Het instrument maakt het mogelijk om organisaties te beoordelen op weerbaarheid tegen ziekteverzuim.

BOEKENRUBRIEK
In het boek ‘Kennisverwerving in de Empirische Wetenschappen’ van Foeke van der Zee worden 5 vragen gesteld en beantwoord.

MEER INFORMATIE UIT PASSANTENONDERZOEK
Het verrichten van passantenonderzoek in bijvoorbeeld winkelcentra of evenementen vraagt om een goede aansturing van veldwerkers. Als organisatie wil je natuurlijk zoveel mogelijk informatie voor het geld.

GEMEENTE EN BURGERINSPRAAK
De overheid doet een stap achteruit en vraagt burgers om eigen initiatief te tonen. Wij zien dat gemeenten op diverse manieren te maken krijgt met de inspraak van burgers. De taak van de onderzoeksafdeling is daardoor ook aan het veranderen. Het wordt steeds meer gewoon dat onderzoekers met bewoners in dialoog treden. Het onderzoek wordt steeds meer kwalitatief van aard. Daarnaast wordt het van onderzoekers gevraagd om samen met opdrachtgever en bewoners de resultaten van onderzoeken te bespreken.

BRANCHEONDERZOEK
Bij brancheonderzoek vind je heel veel informatie. Deze informatie moet overzichtelijk worden gepresenteerd.
Een veel gebruikte presentatievorm is de SWOT-matrix. Dit is een bedrijfskundig model dat gebruik maakt van 4 vakken (kwadranten).

PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK
Naast de interesse van professionele onderzoekers zien we dat voor steeds meer opleidingen en beroepen de
component ‘onderzoeksvaardigheid’ belangrijker wordt. Praktijkgericht onderzoek wordt steeds meer gedaan door niet-professionele onderzoekers.