Over ons

OVER ONS

The Research & Education Company BV wordt aangestuurd door ondernemer Drs. A(Alexander) V. Feijt. Het bedrijf is sinds 1998 geleidelijk uitgegroeid van een consultancybureau voor database-optimalisatie  (t.b.v. callcenters en uitzendorganisaties)  tot een netwerkorganisatie op het gebied van datavergaring en analyse voor praktijkgericht onderzoek. Het netwerk van Research Company omvat naast een onderzoeksteam: een drukkerij/scanbureau,  IT/ software ontwikkelbedrijf en een veldwerk bedrijf. De bedrijven werken nauw samen en bieden op flexibele basis diensten en instrumenten aan. Een groep zelfstandige specialisten in de vakgebieden  data-analyse, grafische vormgeving, kwalitatief onderzoek, kwantitatieve analyses, methodologie en modelling worden op projectbasis aan de opdrachten toegevoegd.

Research Company bundelt de ervaring van 20 jaar onderzoek in één multidisciplinair team. Juist de breedte van de beschikbare kennis en ervaring is zeer waardevol omdat organisaties steeds vaker behoefte hebben aan bijzondere maatwerkoplossingen op flexibele basis.

Het bedrijf heeft recentelijk de volgende opdrachten uitgevoerd:
De ontwikkeling van een instrument om Ziekteverzuim tegen te gaan (Sovib)
Webbased Intake- en rapportagesystemen (GGD-Spark, CJG jeugdmonitor)
Studieadvies software (TU Eindhoven)
Opinieonderzoeken in het sociale domein (Participe, Achmea, Hartstichting, diverse gemeenten)
Sociale Indexen (Gem. Vlaardingen,  Schiedam)
Veiligheidskaart Vlaardingen
Oplossingen voor het bereiken van speciale doelgroepen  (Partipe/ Gemeenten)
Naast het ontwikkelen van onderzoeksinstrumenten en het verrichten van onderzoek deelt Research Company graag kennis met de nieuwe generatie onderzoekers en studenten. Studenten hebben gratis toegang tot sofware voor online enquêteren ( zonder reclame en zonder maximum aantal respondenten) inclusief een gratis helpdesk. Daarnaast biedt de webpagina rcompany/education maandelijks informatieve artikelen over praktijkonderzoek. De site wordt Inmiddels maandelijks door ruim 4000 HBO- en WO-ers bezocht.

De cultuur binnen Rcompany is open. “Voor belangstellenden in praktijkgericht onderzoek en ontwikkeling van meetsystemen zijn wij gemakkelijk benaderbaar om hulp te bieden.  Als wij in ons team de kennis niet hebben zijn wij meestal wel in staat om klanten in contact te brengen met collega’s uit ons grote netwerk. Tenslotte volgen wij zo veel mogelijk de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en daar hoort het willen delen van kennis bij”.  Alex Feijt