Onderzoek

onderzoekResearch Company is een fullservice onderzoeksbureau voor toegepast onderzoek.

Onderzoek heeft een duidelijke meerwaarde wanneer het leidt tot betere beleidsbeslissingen, en lagere risico’s. De vraagstukken doen zich dagelijks voor in bedrijfsleven en (semi) overheid. Een startende onderneming, een veranderende markt, veranderingen in de sociaal-economische omgeving kunnen aanleiding zijn om onderzoek te doen. De conclusies die gepresenteerd kunnen worden aan management, subsidiegevers of commissarissen moeten wel voldoende hard zijn en goed onderbouwd.

Onze onderzoekers hebben een universitaire opleiding en minimaal 5 jaar ervaring in het zelfstandig verrichten van onderzoek. Opdrachtgevers zijn het bedrijfsleven, de gemeentelijke organisaties, belangenverenigingen en kennisinstellingen.

Deze website gebruikt uitsluitend eigen functionele cookies om bezoeker en surfgedrag op onze webpaginas te registreren. Als u ervoor kiest dat we geen cookies gebruiken, kunnen mogelijk niet alle functies op onze website gebruikt worden. Uw keuze word middels een cookie in uw browser voor de tijd van een jaar  geregistreert. OK, functionele cookies , Nee geen functionele cookies

660