Werkvelden

Onze werkvelden voor overheden zijn:

  • Sociaal-economische vraagstukken
  • Beleidsevaluaties
  • Onderzoek naar Kwetsbare groepen
  • VSV problematiek
  • Wijkgericht werken en Parkeerbeleid

Eindproducten zijn meestal rapportages met adviezen en beleidsinstrumenten zoals Sociale Index, Buurtmonitors en Woonmonitors.

Onze werkvelden voor niet-overheden:

  • Marktonderzoek
  • Imago-onderzoeken
  • Consumentenonderzoeken
  • Klanttevredenheid
  • Medewerkertevredenheid