Werkvelden

Onze werkvelden voor overheden zijn:

  • Sociaal-economische vraagstukken
  • Beleidsevaluaties
  • Onderzoek naar Kwetsbare groepen
  • VSV problematiek
  • Wijkgericht werken en Parkeerbeleid

Eindproducten zijn meestal rapportages met adviezen en beleidsinstrumenten zoals Sociale Index, Buurtmonitors en Woonmonitors.

Onze werkvelden voor niet-overheden:

  • Marktonderzoek
  • Imago-onderzoeken
  • Consumentenonderzoeken
  • Klanttevredenheid
  • Medewerkertevredenheid

Deze website gebruikt uitsluitend eigen functionele cookies om bezoeker en surfgedrag op onze webpaginas te registreren. Als u ervoor kiest dat we geen cookies gebruiken, kunnen mogelijk niet alle functies op onze website gebruikt worden. Uw keuze word middels een cookie in uw browser voor de tijd van een jaar  geregistreert. OK, functionele cookies , Nee geen functionele cookies

700