ESOMAR/ICC Code

Research Company werkt volgens de internationale richtlijnen van ESOMAR.
Deze richtlijnen kunt u hier downloaden.


De eerste International Gedragscode voor Markt – en Sociaalwetenschappelijk Onderzoek werd door ESOMAR gepubliceerd in 1948. Deze werd gevolgd door een aantal codes die werden opgesteld door nationale organisaties en door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC). In 1976 besloten ESOMAR en de ICC dat het wenselijk zou zijn om één internationale code te hebben in plaats van twee verschillende en daarom werd het volgende jaar een gezamenlijke ICC/ESOMAR code gepubliceerd. Deze werd herzien en aangepast in 1986 en in 1994, zodat de huidige versie de vierde editie is van de ICC/ESOMAR Code, onder een enigszins aangepaste titel.

Doeltreffende communicatie tussen de aanbieders en de gebruikers van allerlei soorten goederen en diensten is van wezenlijk belang voor iedere moderne samenleving. Er bestaan talloze manieren om informatie te verzamelen, en steeds meer verschillende kanalen waarlangs dit mogelijk is gezien de ontwikkeling en het gebruik van internettechnologie en andere interactieve media. Een van de belangrijkste methoden om informatie te vergaren is het gebruik van marktonderzoek, waaronder in deze Code wordt verstaan zowel sociaalwetenschappelijk als opinieonderzoek. Om succesvol te kunnen worden uitgevoerd is marktonderzoek afhankelijk van het publieke vertrouwen – het vertrouwen dat het onderzoek eerlijk wordt uitgevoerd, objectief, zonder ongewenste opdringerigheid of nadeel voor de deelnemers. De publicatie van de Code is bedoeld om dit publieke vertrouwen te ondersteunen en om te tonen dat de uitvoerders van het marktonderzoek hun ethische en beroepsmatige verantwoordelijkheden erkennen .

De zelfregulerende structuur die verantwoordelijk is voor de implementatie van deze Code wordt al jaren met succes toegepast. Het gebruik van dergelijke codes en hun implementatie wordt over de hele wereld genoemd en geaccepteerd als best practice en als een erkend middel om extra consumentbescherming te bieden.