Bezoekersonderzoek

voorbeeld_bezoekersonderzoekOnderzoek naar de samenstelling van bezoekers van evenementen.  Het definiëren en kwantificeren van bezoekersgroepen biedt de organisatie (gemeenten, city marketing, vvv, evenementen organisaties) de mogelijkheid om hun aanbod af te stemmen op de doelgroep. Het bezoekers onderzoek verdeelt de bezoekers van uw centrum / evenement in 9 groepen naar  de karakteristieke wensen en behoeften.

Vragen die beantwoordt worden zijn: Hoeveel % van uw bezoekers komt puur voor de gezelligheid? Hoeveel procent is vooral opzoek naar cultuur? Hoeveel % van uw bezoekers handelt op impuls bij de keuze van een dagje-uit? Hoeveel procent laat de keuze afhangen van een uitgebreide vergelijking van alternatieve dagbestedingen?
Opdrachtgevers: Gemeenten, Ondernemersverenigingen, Toerisme, Evenementen organisaties
Meest recent: september 2013
Looptijd onderzoek: Voorbereiding 3 weken; uitvoering veldwerk 1 week (per evenement);  Rapportage 1 week.

Informatie: info@rcompany.nl   Onderwerp: Bezoekersonderzoek

Onderzoeksopzet

  • Kwantitatief
  • Strategiëen: Face-to-face (gestructureerde) interviews. Tellingen (Kordontellingen zijn mogelijk)
  • Keuze: multimethode (interviews en passanten-tellingen)
  • Tijdshorizont: Nulmeting (doorsnede onderzoek) gevolgd door longitudinaal onderzoek.

Omschrijving
Tijdens het evenement (of gedurende een aantal dagen) worden passanten geteld op drukke plaatsen. Ook worden korte enquêtes afgenomen. Bij de organisatie van het veldwerk wordt al rekening gehouden met de wenselijkheid om de bezoekers zo kort mogelijk te spreken zodat men nauwelijks last heeft van het interview. Het onderzoek kan in meerdere seizoenen worden gehouden zodat verschillen in de samenstelling van de bezoekers in beeld worden gebracht.