Buurtonderzoek

voorbeeld_buurtsignaleringDiverse onderzoeken naar de sociaal-economische positie van wijken en buurten. De onderzoeken geven inzicht in de actuele sociaal economische positie van bewoners en de ontwikkelingen in voorgaande perioden. Voorbeelden: Buurtsignaleringsonderzoek, gebaseerd op harde data van inkomens, mobiliteit, etniciteit, opleidingsniveau, WOZ-waarde, ontvangers van bijstandsuitkering en aantallen werkzoekenden. Dit onderzoek biedt de mogelijkheid om terug te kijken en te bepalen op welke thema’s opvallende veranderingen plaatsvinden. Dit kan een onderdeel zijn van de Sociale Index (monitor),  die gebaseerd is op een combinatie van harde data en bewonersenquêtes.

Opdrachtgevers: Gemeenten, Wijkmanagement, Buurtontwikkeling, Leefbaarheid, Welzijn/ Sociaal domein
Meest recent: okt 2013
Looptijd onderzoek: Buurtsignalering 12 weken ;  Sociale Index 6 maanden.

Informatie: info@rcompany.nl   Onderwerp: Buurtonderzoek / Sociale Index

Onderzoeksopzet

  • Kwantitatief
  • Strategiëen: Buurtonderzoek: Deskresearch. Sociale Index combinatie van deskresearch en (omnibus) enquête.
  • Keuze: Buurtonderzoek monomethode, Sociale Index multimethode onderzoek
  • Tijdshorizont: Nulmeting (doorsnede onderzoek) gevolgd door longitudinaal onderzoek

Omschrijving
Er kan gekozen worden voor een doorsnede onderzoek. Het onderzoek wordt echter vrijwel altijd gebruikt om ontwikkelingen te volgen. Bijvoorbeeld om de effecten van beleid te beoordelen. Bij het opzetten van het onderzoek wordt al rekening gehouden met de wenselijkheid van perdiodieke herhaling (longitudinaliteit). De methoden en systemen worden overgedragen op de organisatie zodat men zelf toekomstige metingen kan verrichten en verwerken.

Opmerking
De sociale index kan geleverd worden inclusief software voor presentatie van ontwikkelingen op gemeentelijke website of intranet voor intern gebruik. De Sociale Index monitor biedt tal van toepassingsmogelijkheden (zie ook voorbeeld Sociale Index).