Imago onderzoek

voorbeeld_deltawindDiverse onderzoeken naar imago van organisaties. De onderzoeken geven antwoorden op vragen als ‘Waarmee associëren doelgroepen onze organisatie?” “Hoe komt ons logo over?’ ‘Wat weet men over onze organisatie?’ ‘Komt onze boodschap wel goed over?’ ‘Onderscheiden wij ons in de ogen van de markt wel van onze concurrenten?’ ‘Wat is onze positie (positioneringsmatrix) t.o.v. concurrenten?’

Opdrachtgevers: Profit en non-profitorganisaties
Meest recent: mei 2012
Looptijd onderzoek: type regionaal 8 – 12 weken

Informatie: info@rcompany.nl   Onderwerp: Imago onderzoek

Onderzoeksopzet

  • Kwantitatief (semigestructureerd)
  • Strategiëen: Gestratificeerde steekproef, veldwerk face-to-face op straat o.b.v. semi-gestructureerde vragenlijsten en/of Panel onderzoek (regionaal panel)
  • Keuze: meestal multimethode of monomethode
  • Tijdshorizont: Doorsnede onderzoek. Longitudinaal is goed mogelijk.

Omschrijving
Er kan gekozen worden voor regionaal onderzoek o.b.v. gestratificeerde steekproef van centra in de regio. Veldwerkteam van enquêteurs nemen in diverse winkelcentra op straat semigestructureerde vragenlijsten af. Andere opzet: Panelonderzoek d.mv een online vragenlijst (regionaal of landelijk panel).