Monitoring sociaal domein

voorbeeld_sociaaldomeinVraagstukken met betrekking tot de sociaal-economische positie van wijken en buurten vraagt om bruikbare kengetallen. “Hoe is het gesteld met de persoonlijke kansen van bewoners?”. Hoe doet de wijk het ten opzichte van andere wijken in de gemeente? Hoe doen de wijken het ten opzichte van landelijke cijfers?” De monitor (sociale index), leefbaarheidsmonitor of buurtmonitor is een beproefd instrument voor gemeenten.

 

 

 

De Sociale Index van Research Company combineert de kennis en ervaring van andere indexen op basis van best-practises. Inmiddels werken ca 12 gemeenten met een online monitor en in totaal 30 gemeenten met een vorm van sociale index (in rapport vorm). De gemeente Schiedam en de gemeente Vlaardingen hebben hun monitor met hulp van ons laten maken.

 

Opdrachtgevers: Gemeenten
Meest recent: feb 2013
Looptijd onderzoek: 6 maanden

Informatie: info@rcompany.nl   Onderwerp: Montoring / Sociale index

Onderzoeksopzet

  •  Kwantitatief, Deskresearch
  •  Strategiëen: Deskresearch op bestaande bronnen aangevuld met gegevens uit longitudinaal onderzoek (omnibus)  bewoners enquêtes en/of woonenquête en/of veiligheidsenquête.
  •  Keuze: Multimethode
  •  Tijdshorizont: Nulmeting (doorsnede onderzoek) gevolgd door longitudinaal onderzoek

Omschrijving
Eerst wordt een presentatie gegeven aan afdelingen binnen de gemeente. Wat kan het instrument? Wat wordt er gemeten? Voorbeelden uit andere gemeenten, toepassingen. Vervolgens wordt bepaald welke gegevens reeds aanwezig zijn die zonder nieuw onderzoek kunnen worden gebruikt. Vervolgens wordt bepaald welke gegevens nog nodig zijn op basis van primair onderzoek. Hierbij wordt ook gekeken of deze gegevens verkregen kunnen worden uit lopende onderzoeken (bewonersenquêtes/ leefbaarheidsenquêtes, omnibusonderzoek). Vervolgens wordt er een onderzoeksplan opgesteld met planning en kosten. Research Company kan vervolgens het hele traject verzorgen. Dit kan betekenen dat een onderzoeker tijdelijk intern komt werken bij opdrachtgever. Het kan ook betekenen dat eigen beleidsmedewerkers de gegevens verzamelen en dat onze onderzoeker het project als coach begeleidt. Het IT gedeelte (indien gekozen wordt voor een online versie van de monitor) kan verzorgd worden door onze IT afdeling i.s.m. IT afdeling van opdrachtgever.

Opmerking

Werkzaamheden kunnen ook gedeeltelijk worden uitbesteed. Het beheer en procedures voor onderhoud worden na afloop geheel overgedragen op de organisatie.

Zie ook : Voorbeeld toegepast onderzoek Schiedam