Onderzoek bedrijventerreinen

voorbeeld_verkeer_parkeerHet onderzoek heeft betrekking op ondernemerswensen, klantwensen, voorzieningen, bereikbaarheid en imago. De bereikbaarheid van bedrijfsterreinen wordt vaak onderzocht om te komen tot passende maatregelen inzake goede bereikbaarheid en verkeersstromen, (verkeersveiligheid) en voldoende parkeergelegenheid in de omgeving.  Hierin worden naast verkeerstellingen (auto’s, brommers, fietsen) ook betrokken: tevredenheid parkeergelegenheid, parkeerdrukmetingen, fietsenstallingen.

Bedrijventerreinen worden aantrekkelijker voor bedrijven indien er ook rekening wordt gehouden met de wensen van de ondernemingen en hun medewerkers. Daarnaast speelt ook het imago en de regionale functie van een bedrijventerrein een rol.  De onderzoeken hebben meestal een thematisch karakter.  Onderzoeken gaan over bijvoorbeeld het imago, klantwensen of de parkeerdruk / verkeersstromen.

Opdrachtgevers: Gemeenten, Gespecialiseerde adviesbureau’s
Meest recent: 2012
Looptijd onderzoek: Afhankelijk van thema. (1 – 4 maanden).

Informatie: info@rcompany.nl   Onderwerp: Onderzoek Bedrijventerreinen

Onderzoeksopzet

  • Kwantitatief
  • Strategiëen: observatie (tellingen), gestructureerde interviews , enquêtes.
  • Tijdshorizont: Cross-sectional (doorsnede onderzoek)

Omschrijving
Voor het verkeersstromen onderzoek werken we met een eigen veldwerkteam dat op belangrijke verkeerspunten observaties verricht. Een verkeerskundige adviseert bij het onderzoek en rapporteert de resultaten en adviseert. Imago onderzoek en marketing wordt meestal uitgevoerd d.m.v. telefonische interviews of online enquetes. Dit combineren we met een enquête onder een regionaal panel.  Voor multidisciplinaire vraagstukken werkt ons bureau samen met vastgoeddeskundigen op het gebied van parkmanagement.