Onderzoek Burgerparticipatie

voorbeeld_burgerparticipatieOnderzoek naar het succes van burgerparticipatie. Onderzoek naar de tevredenheid van bewoners en gemeentelijke organisatie met betrekking tot burgerinitiatieven. Wat zijn de ervaringen van bewoners in samenwerking met de gemeente? Wat zijn de ervaringen van medewerkers van de gemeente in de samenwerking met bewoners? Welke bewonersinitiatieven zijn succesvol? Welke leerpunten zijn er op het gebied van inzet van middelen en procedures? Wat kan er verbeterd worden in de samenwerking tussen actieve bewoners en de gemeente? Hoe kan het burgerinitiatief verder verbeterd worden?

Opdrachtgevers: Gemeenten
Meest recent: september 2011
Looptijd onderzoek: Voorbereiding 3 weken; uitvoering veldwerk 4 weken;  Rapportage 3 weken.

Informatie: info@rcompany.nl   Onderwerp: Burgerparticipatie

Onderzoeksopzet

  • Kwantitatief en Kwalitatief
  • Strategiëen: Face-to-face (semi gestructureerde) interviews, deskresearch en schriftelijke enquêtes. Keuze: gemengde methode
  • Tijdshorizont: Cross-sectional (doorsnede onderzoek)

Omschrijving
Alle betrokkenen in het traject van burgerparticipatie worden benaderd door onderzoeker. Bewoners die een verzoek hebben gedaan om in hun wijk/ straat een bepaald project te doen, ontvangen een schriftelijke vragenlijst over hun ervaringen. Beleidsambtenaren krijgen een vragenlijst over hun ervaringen met bewonersinitiatieven. In een focusbijeenkomst met beleidsmedewerkers wordt gesproken over de ervaringen in het realiseren van bewonersinitiatieven. Door middel van deskresearch wordt cijfermateriaal verzameld over het aantal aanvragen van burgers, de aard van de aanvragen, het aantal toewijzigen en afwijzingen en de kosten. Het rapport geeft een overzicht van een aantal jaren burgerparticipatie, verbeterpunten en aanbevelingen.