Organisatieonderzoek

voorbeeld_hartstichtingOrganisaties werken samen met vele partners. Onderzoek naar het bereik van het netwerk en verbeterpunten voor de interne samenwerking. In opdracht van een goede doelenorganisatie De Nederlandse Hartstichting voeren wij longitudinaal onderzoek uit onder de samenwerkende partners. Hoeveel cursisten worden door het netwerk bedient? Wat is het aanbod en hoe wordt de doelgroep bereikt door de verschillende partners? Hoe bevalt de samenwerking met De Hartstichting? Welke scholen doen mee aan de programma’s en welke opleidingen en klassen (niveaus) worden bereikt?

 

Opdrachtgever: Nederlandse Hartstichting
Meest recent: januari 2014
Looptijd onderzoek: Voorbereiding 1 week; uitvoering veldwerk 4 weken; Rapportage 2 weken.

Informatie: info@rcompany.nl   Onderwerp: ORGANISATIE ONDERZOEK

Onderzoeksopzet

  • Kwantitatief
  • Strategiëen: Online en Schriftelijke enquête
  • Keuze: multimethode (Online en Schriftelijk)
  • Tijdshorizont: Longitudinaal

Omschrijving
Partners ontvangen een vragenlijst met 5 thema’s. Het betreft cursusaanbod, samenstelling van cursistengroepen, onderwijs, promotie/communicatie en de samenwerking.