Winkelcentra onderzoek

Winkelcentrum onderzoekDiverse onderzoeken naar problematiek van winkelcentra. De onderzoeken geven antwoorden op vragen als ‘Hoe waarderen bezoekers het winkelcentrum?’ ‘Wat voor winkels mist men?’ ‘Hoe ziet de bezoekerspopulatie eruit?’ ‘Hoe onderscheidend is ons winkelcentrum van winkelcentra in de omgeving?’ “Op welke punten zou het aanbod verbeterd moeten worden?’ “Wat is de invloed van parkeertarieven op bezoekerstevredenheid?’ ‘In hoeverre bereikt onze promotie onze doelgroepen?’

Opdrachtgevers: Overheden, City marketing, VVV, Winkeliersverenigingen, Belangenverenigingen Leefbaarheid
Meest recent: dec 2013
Looptijd onderzoek: type lokaal onderzoek (bezoekers) 6-8 weken; type regionaal 8 – 12 weken

Informatie: info@rcompany.nl   Onderwerp: Winkelcentra onderzoeken

Onderzoeksopzet

  •  Kwantitatief (eventueel semigestructureerd)
  • Strategie afhankelijk van gebied ( lokaal of regionaal):
    Lokaal: gestructureerde face-to-face interviews en tellingen
    Regionaal : panel onderzoek (regionaal panel)
  • Keuze: meestal multimethode of monomethode
  • Tijdshorizont: Doorsnede onderzoek

Omschrijving
Meerdere mogelijkheden. Lokaal onderzoek wordt gedaan met veldwerkteam van enquêteurs op het winkelcentrum. Panelonderzoek gebeurt d.mv een online vragenlijst.  Afhankelijk van de onderzoeksvraag wordt ook wel gekozen voor schriftelijke vragenlijst als hoofdmethode. Soms ook in combinatie met ander onderzoek (Omnibus/ periodieke bewonerspeiling).

Opmerking
The Research Company beschikt over tools (o.a. klantcollage-kaarten) die helpen om snel en efficient een beeld te krijgen van het soort bezoekers van uw winkelcentrum. Bij het inzetten van panels benutten wij ons netwerk van diverse panelbureau’s om de juiste regionale spreiding en  representatieve dekking te bereiken.