Peter Blokhuis "HBO moet geen Universiteitje spelen"

Heerlijk artikel in ScienceGuide van Peter Blokhuis (12 december 2012).

Ik citeer: “Wil het HBO een unieke kennisbijdrage leveren, dan zou het zich moeten richten op het hoe van het professioneel handelen in brede zin. De typering ‘praktijkgericht onderzoek’ is te algemeen en leidt al snel tot “universiteitje spelen”, iets waarvoor het HBO vaak is gewaarschuwd.”

Als ervaren onderzoeker en sinds vorig jaar docent methoden en technieken in het HBO ben ik het op dit punt volledig eens met Blokhuis. We hebben als docenten echter het probleem dat de HBO opleiding OOK moet dienen als een overbrugging naar de universiteit.  Het liefst zou ik de studenten willen opleiden tot creatieve, praktisch denkende onderzoekers. Maar ik moet ca 30% van mijn tijd steken in het uitleggen van analysetechnieken en wetenschapsfilosofie waar mijn ‘gehoor’ maar moeilijk mee uit de voeten kan. Natuurlijk heb ik ook een paar studenten die straks de overstap naar de universiteit willen maken. En het systeem vereist dat mijn lessen dus ook daarin voorzien. Ik kan wel zeggen dat dit een onmogelijke opgave is.

Ook het lesmateriaal waarmee gewerkt wordt blijkt een mix van fundamenteel en toegepast te bevatten.
Ik moet dan proberen om beide invalshoeken over te brengen. Maar dat KAN volgens mij helemaal niet.

http://www.scienceguide.nl/201212/misverstanden-over-hbo-en-toepassing.aspx