Coördinatie en planning van onderzoeken

cal_whiteboardThe Research Company staat er bij klanten om bekend dat we de coördinatie en planning van datavergaring goed op orde hebben. Wij koppelen uw datavergaringsopdracht aan een ervaren coördinator.  Door ervaring met verschillende onderzoeksstrategieën wordt een reële planning opgesteld.  Ook is bij het starten van de opdracht precies bekend waar de valkuilen liggen. Uiteraard houden wij rekening met zaken als feestdagen, weekenden maar ook met bijvoorbeeld evenementen (veldwerk),  voetbalwedstrijden (telefonische bereikbaarheid) en doorlooptijden van postbezorging en de verschillende responstermijnen.

Een gemengde methode waarbij zowel schriftelijk als online gerespondeerd wordt betekent dat er verschillende responstermijn meespelen.  Dit wordt door onze planner allemaal bewaakt. U kunt er dus gerust op zijn dat uw onderzoek, hoe divers en complex ook,  op het juiste moment afgesloten kan worden.  U krijgt uw output op tijd en in de afgesproken vorm zodat u op tijd kunt beginnen aan de rapportage.

Kwaliteit

Een ervaren planner voorkomt onnodige tijdsdruk. Tijdnood is een veel voorkomend probleem van toegepast onderzoek. Door tijdnood kan de kwaliteit van uw onderzoek onder druk komen te staan. Het gevolg is dat uw onderzoek gevaar loopt omdat ergens in de procedures een fout wordt omdat er te gehaast wordt gehandeld.  Research Company neemt deze zorg weg.  Wij kunnen op tijd voorzien waar de planning onder druk komt te staan. Wij beschikken over de ervaring om alternatieven te bedenken die stress voorkomen.

Kostenbesparing

Een goede planning voorkomt dat u tegen kosten aanloopt die u moet maken om fouten te herstellen.  Ook zorgt een goede planning voor een efficiënte opzet van uw onderzoek.  Ook op dat punt zorgt een goede coördinatie en goede planning voor kostenbesparing.