Geautomatiseerd verwerken van respons door het scannen van formulieren

cal_scanserviceResearch Company beschikt over twee scanunits met een capaciteit van 4000 pagina’s per dag.
Hiermee zijn we zeker niet de grootste maar we zijn in staat om de meeste schriftelijke onderzoeken snel te verwerken.  Voor een vragenlijst van 5 pagina’s in een oplage  van 1000 stuks nemen we 5 werkdagen. Hierin zit de voorbereiding,  scannen,  controle en oplevering in SPSS en CSV.

Codeboek
Onderzoek waarvan al een codeboek bestaat kunnen wij probleemloos overnemen zodat u de output krijgt met variabelen en labels zoals u dat zelf hebt opgegeven.  Wij kunnen het codeboek ook voor u samenstellen.

Output
De output kan in SPSS maar we kunnen u de resultaten ook leveren in Excel of CSV formaat. Open antwoorden kunt u krijgen in diverse formaten. U kunt de teksten aangeleverd krijgen als afbeeldingen (met corresponderend enquête nummer en vraagnummer);  als tekst in Excel of als tekst in SPSS.

Design
De meeste opdrachtgevers laten hun formulier door ons ontwerpen.  Een concept vragenlijst wordt in dat geval aangeleverd in Word. Wij zorgen voor een duidelijke en gebruiksvriendelijke opmaak die bovendien geschikt is om te verwerken door de scanners.  U kunt echter ook kiezen voor uw eigen layout. In dat geval passen wij onze scanners aan de formulieropmaak van het Worddocument.

Orderbegeleiding
Wanneer u een hoeveelheid schriftelijke enquêtes laat scannen op basis van reeds vergaarde respons dan is de procedure relatief simpel.  Onze begeleider zal de aantallen met u bespreken en de gewenste leverdatum en outputvorm.

Als u aan het begin staat van uw datavergaring heeft u waarschijnlijk behoefte aan tips en adviezen.  Vragen als :  Druk en verzendkosten,  envelopperen en verzenden,  briefpapier,  doorlooptijden etc.  Veel klanten maken ook gebruik van het feit dat wij de planning verzorgen van de voorbereiding tot aan de oplevering van de output.  Gedurende het hele traject kunt u terecht bij een vaste orderbegeleider.  Door de ervaring van ons team kunt u de juiste beslissingen nemen over verzendmomenten (eventuele reminders) en weet u op elk moment wat de status is van elk onderdeel van het project.

Multimethode en gemengde methoden

Wanneer u naast een schriftelijke vragenlijst ook andere strategieën inzet om uw data te vergaren dan kunnen wij u daar goed bij helpen.  Het organiseren van schriftelijk onderzoek in combinatie met online enquêtes  vraagt om ervaring. Wij nemen de zorgen bij u weg wat betreft de verschillende voorbereidingstrajecten,  bewaking van de voortgang,  respons verwerking en samenvoeging van bestanden.  U kunt bij ons erop rekenen dat u een SPSS-bestand krijgt met de respons van schriftelijk en online (of eventueel telefonisch/ huis aan huis) netjes gelabeld en van de juiste variabelen voorzien.

Een belangrijk voordeel voor u is dat wij de verschillende datavergaringsstrategieën ook gecombineerd aanbieden.  Inmiddels hebben we ruim 15 jaar ervaring. Dit betekent dat wij oplossingen hebben voor combinaties van strategieën en dat het niet uitmaakt of u een deel zelf regelt of dat u een of meer strategieën wilt uitbesteden aan ons.