Sociale Index

Sociale Index

afbeelding uit de
Soc Index van Rotterdam

Een aantal grote steden ontwikkelt een index voor leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie de zogenaamd “Sociale Index”. In navolging van Rotterdam die al aan de derde versie toe is hebben inmiddels ook Den Haag en Utrecht een sociale Index. Een sociale index berekent rapportcijfers voor sociale aspecten door het combineren van onderzoeksgegevens uit verschillende bronnen. Hierdoor kunnen beleidsmakers wijken met elkaar vergelijken. Door in te zoomen op de meetgegevens achter de rapportcijfers komen de zwakke punten aan het licht. Een sociale index is een soort benchmark van wijken. Wanneer we accepteren dat normering een arbitraire zaak is en we alleen wijken onderling met elkaar vergelijken (steden niet onderling vergelijken). is het een heel bruikbaar instrument. Je kunt het dan periodiek maken en zien hoe wijken zich ontwikkelen. Een belangrijke voorwaarde voor succes is wel dat het systeem tot op hoog niveau in de gemeente wordt erkend als benchmark. (Beleid moet er wel iets mee willen doen natuurlijk).