Online enquêtes eenvoudiger dankzij tablets en smartphones

cal_tabletThe Research Company beschikt over een eigen afdeling ‘programmering’.  U kunt daar gebruik van maken om aanpassingen te doen aan uw systeem zodat  uw onderzoek helemaal is afgestemd op uw onderzoeksvragen.

Deze mogelijkheid betekent bijvoorbeeld dat u de betrouwbaarheid en interne validiteit van uw vragenlijsten kunt maximaliseren.  Voorbeelden zijn:  Maatwerk aanpassingen aan de vormgeving van bepaalde vragen,  integratie van afbeeldingen of geluidsfragmenten in uw vragenlijst .  Ook het datavergaringssysteem van veldwerk is helemaal af te stemmen op de onderzoeksvragen.  Bijvoorbeeld wanneer u op straat bepaalde vragen wilt voorleggen die gecombineerd moeten worden met audio, visueel beeldmateriaal.

Dataverbindingen

Onze programmeurs maken het ook mogelijk om tijdens het onderzoek mee te kijken met de vorderingen.  Door het koppelen van het veldwerk aan een monitor kunt u vanaf uw werkplek op elk moment zien wat de vorderingen zijn.  U kunt daarmee de kwaliteit van het onderzoek volgen en eventueel overleggen over tussentijdse aanpassingen.  Ook onze projectleiders kijken mee met het systeem. Samen kunt u besluiten om de aanpak te wijzigen indien dat de kwaliteit van uw onderzoek ten goede komt.

Apps

Voor bepaald veldwerk zoals gestructureerde waarneming van bijvoorbeeld verkeer gebruiken we apps.  Deze zorgen voor een snelle verbinding van de veldwerkers met het centrale datasysteem.  Dergelijke apps bouwen wij zelf en kunnen wij aanpassen aan de behoefte van het onderzoek.