Tagarchief: bedrijfsgezondheidsmonitor

Hoe maak je een monitor?

Momenteel werk ik voor een zorgverzekeraar aan een Bedrijfsgezondheidsmonitor. Het instrument maakt het mogelijk om organisaties te beoordelen op weerbaarheid tegen ziekteverzuim.

Een monitor combineert gegevens uit diverse bronnen (cijfers van het bedrijf, enquêtes, branchecijfers) en vertaalt deze in een digitaal overzicht met bedieningsknoppen. Dat noemen we een dashboard. Managers krijgen daarmee een stuurinstrument op hun computerscherm. Een dashboard vervangt een rapport met veel tekst in een scherm met plaatjes, cijfers en kleuren. De manager heeft daardoor snel een BEELD van de actuele situatie. In die snelheid en het overzicht ligt de kracht van het instrument. De manager kan sneller reageren op ontwikkelingen. De informatie wordt dus niet (alleen) in een rapport opgeleverd maar in de vorm van figuren met rapportcijfers en kleuren (rood voor lage scores, groen voor hoge scores).

Om zo’n monitor te maken werken onderzoeker, ontwerper en programmeur samen. De taak van de onderzoeker is om opzoek te gaan naar relevante bronnen. Welke cijfers zijn belangrijk voor de manager? Als je een monitor maakt over bijvoorbeeld ziekteverzuimbeleid zul je op zoek moeten naar gegevens die iets zeggen over het verzuim en over procedures, middelen en vaardigheden die nodig zijn om dat verzuim te verlagen. De onderzoeker moet daarbij ook kijken of de gegevens ook in de toekomst bijgewerkt kunnen worden. Zijn de gegevens jaarlijks (of tweejaarlijks) beschikbaar? Wat moet er ingezet worden om steeds nieuwe gegevens te krijgen? Bijvoorbeeld: Wordt een bepaalde enquête ook in de toekomst gehouden? Hoe toegankelijk zijn gegevens en zijn er kosten aan verbonden? Hoe betrouwbaar zijn de gegevens en zijn de gegevens valide (Zijn ze wel ECHT relevant voor je vragen/doelstelling?)

Ten derde moet je een keuze maken voor een bepaald rekenmodel. Meestal moet je dat zelf bedenken. Daarvoor zijn verschillende methoden. Vragen die je moet beantwoorden zijn bijvoorbeeld: Welk cijfer krijgt de organisatie als het ziekteverzuim 6,7% is? Welk cijfer als het verzuim op 5,2% ligt? De onderzoeker moet ook nadenken of de monitor vergelijkbaar moet zijn met landelijke cijfers ( benchmarken ). Dat zou (bijvoorbeeld) betekenen dat het cijfer 6,0 voor ziekteverzuim in jouw monitor betekent dat het verzuim op ongeveer het landelijk gemiddelde ligt. Ik heb diverse monitors gemaakt. Zowel voor de overheid als het bedrijfsleven.

Wilt u meer weten over het ontwikkelen van een monitor? Stuur uw vraag aan: info@rcompany.nl