Tagarchief: non-respons

HOGE NON RESPONS / TE LAGE RESPONS

Non-respons pak je aan door er een reminder tegenaan te gooien. “U heeft onlangs een verzoek gekregen…… u heeft nog niet gereageerd…. Wij verzoeken u vriendelijk om alsnog mee te doen aan het onderzoek. Het belang van …. Hartelijk dank voor uw medewerking” …..
Het resultaat van een reminder is vrijwel altijd een extra hoeveelheid respondenten. Dit is dan te zien in een ‘piek’ gevolgd door een dalende responscurve (zie fig 1 en 2).

Dit is voor veel onderzoek een prima oplossing.

fig 2

Voor bepaalde onderzoeksvragen kom onderzoeker hier echter niet mee weg. Bijvoorbeeld voor onderzoek naar het gebruik van bepaalde sportfaciliteiten waarbij de gemeente wil weten HOEVEEL bewoners er gebruik van maken. In de middelgrote en grote gemeenten levert dit het probleem op van de NON-RESPONS onder bepaalde doelgroepen. Om een schatting van het aantal ‘ sporters’ te kunnen maken moeten we ook de antwoorden hebben van Turkse inwoners, , Marokkaanse-, Antilliaanse- en ook Westerse allochtonen zoals van Polen, Bulgaren. Maar deze bevolkingsgroepen nemen nauwelijks deel aan enquetes. Er is daarvoor een gratis ‘denktank’ KT-NONRESPONS (Kennisteam NON-RESPONS). Onderzoekers met diverse specialismen denken met elkaar mee om tot oplossingen te komen.
Bijvoorbeeld een onderzoek waarbij voor elke deelpopulatie een andere benaderingswijze wordt gekozen. Nadelig hierbij is dat je dan afwijkt van de methode. En de manier waarop de enquete wordt afgenomen kan het resultaat beinvloeden. Het is dan aan de onderzoeker om de afweging te maken (uniforme methode met te weinig respondenten OF verschillende methoden maar voldoende respondenten?). Ook het budget speelt hierin steeds een belangrijk ( vaak doorslaggevende) rol.
Voor het voorbeeld dat ik hier geef kan dan bijvoorbeeld de volgende oplossing worden voorgesteld ( zie fig: W-All = westerse allochtonen).
(zie fig 3).

fig 3
Een combinatie van verschillende methoden leidt dan tot een prijs van  6,80 Euro per enquete onder de moeilijke doelgroepen.
Heeft u problemen met de responsaantallen van uw onderzoek neem dan contact op met KT-NONRESPONS: info@rcompany.nl  O.V.V. ‘ Vraag voor het Kennisteam Nonrespons’.

HOE BEREIK JE MOEILIJKE DOELGROEPEN?

De non-respons onder jongeren en allochtonen is een probleem voor veel stadspeilingen. The Research Company , Het Opniehuis en FORUM bundelen dit jaar (2011) hun kennis om dit probleem aan te pakken.

Mijn ervaring is dat onderzoekers het probleem in feite ‘omdraaien’.  Zij gaan uit van de stelling:
“Wij stellen vragen en zorgen er zo voor dat de burger participeert”.  Met andere woorden: de enquete is de mogelijkheid om je mening te laten horen aan de politiek. En daarachter ligt dan de idee dat de politiek er dan mee aan de slag kan gaan. Zodat de burger invloed heeft op zijn/ haar omgeving.

Maar na enige onderzoeken gelezen te hebben denk ik er nu totaal anders over.Mijn motto is:“Eerst betrekken van doelgroepen bij participatie en dan vragen stellen”.

Onderzoekers van The Research Company zijn van mening dat gemeenten deelname aan enquêtes moeten  zien als eindproduct van een ‘participatief pedagogisch proces’. Kort gezegd : “participatie moet geleerd worden”.  Het is allereerst zaak om doelgroepen te leren en te motiveren om te participeren in de inrichting van  de eigen leefomgeving (op welke manier dan ook).
Aangezien onderzoekers geen pedagogische professionals zijn is de non-respons van onderzoek en statistiek in feite een multi-disciplinair vraagstuk.

Samen met communicatie, jeugdwerkers denken we aan een test om deze visie nader te toetsen.