Tagarchief: onderzoeksvragen aan moeilijke doelgroepen

HOE BEREIK JE MOEILIJKE DOELGROEPEN?

De non-respons onder jongeren en allochtonen is een probleem voor veel stadspeilingen. The Research Company , Het Opniehuis en FORUM bundelen dit jaar (2011) hun kennis om dit probleem aan te pakken.

Mijn ervaring is dat onderzoekers het probleem in feite ‘omdraaien’.  Zij gaan uit van de stelling:
“Wij stellen vragen en zorgen er zo voor dat de burger participeert”.  Met andere woorden: de enquete is de mogelijkheid om je mening te laten horen aan de politiek. En daarachter ligt dan de idee dat de politiek er dan mee aan de slag kan gaan. Zodat de burger invloed heeft op zijn/ haar omgeving.

Maar na enige onderzoeken gelezen te hebben denk ik er nu totaal anders over.Mijn motto is:“Eerst betrekken van doelgroepen bij participatie en dan vragen stellen”.

Onderzoekers van The Research Company zijn van mening dat gemeenten deelname aan enquêtes moeten  zien als eindproduct van een ‘participatief pedagogisch proces’. Kort gezegd : “participatie moet geleerd worden”.  Het is allereerst zaak om doelgroepen te leren en te motiveren om te participeren in de inrichting van  de eigen leefomgeving (op welke manier dan ook).
Aangezien onderzoekers geen pedagogische professionals zijn is de non-respons van onderzoek en statistiek in feite een multi-disciplinair vraagstuk.

Samen met communicatie, jeugdwerkers denken we aan een test om deze visie nader te toetsen.