Tagarchief: respons verhogen

HOGE NON RESPONS / TE LAGE RESPONS

Non-respons pak je aan door er een reminder tegenaan te gooien. “U heeft onlangs een verzoek gekregen…… u heeft nog niet gereageerd…. Wij verzoeken u vriendelijk om alsnog mee te doen aan het onderzoek. Het belang van …. Hartelijk dank voor uw medewerking” …..
Het resultaat van een reminder is vrijwel altijd een extra hoeveelheid respondenten. Dit is dan te zien in een ‘piek’ gevolgd door een dalende responscurve (zie fig 1 en 2).

Dit is voor veel onderzoek een prima oplossing.

fig 2

Voor bepaalde onderzoeksvragen kom onderzoeker hier echter niet mee weg. Bijvoorbeeld voor onderzoek naar het gebruik van bepaalde sportfaciliteiten waarbij de gemeente wil weten HOEVEEL bewoners er gebruik van maken. In de middelgrote en grote gemeenten levert dit het probleem op van de NON-RESPONS onder bepaalde doelgroepen. Om een schatting van het aantal ‘ sporters’ te kunnen maken moeten we ook de antwoorden hebben van Turkse inwoners, , Marokkaanse-, Antilliaanse- en ook Westerse allochtonen zoals van Polen, Bulgaren. Maar deze bevolkingsgroepen nemen nauwelijks deel aan enquetes. Er is daarvoor een gratis ‘denktank’ KT-NONRESPONS (Kennisteam NON-RESPONS). Onderzoekers met diverse specialismen denken met elkaar mee om tot oplossingen te komen.
Bijvoorbeeld een onderzoek waarbij voor elke deelpopulatie een andere benaderingswijze wordt gekozen. Nadelig hierbij is dat je dan afwijkt van de methode. En de manier waarop de enquete wordt afgenomen kan het resultaat beinvloeden. Het is dan aan de onderzoeker om de afweging te maken (uniforme methode met te weinig respondenten OF verschillende methoden maar voldoende respondenten?). Ook het budget speelt hierin steeds een belangrijk ( vaak doorslaggevende) rol.
Voor het voorbeeld dat ik hier geef kan dan bijvoorbeeld de volgende oplossing worden voorgesteld ( zie fig: W-All = westerse allochtonen).
(zie fig 3).

fig 3
Een combinatie van verschillende methoden leidt dan tot een prijs van  6,80 Euro per enquete onder de moeilijke doelgroepen.
Heeft u problemen met de responsaantallen van uw onderzoek neem dan contact op met KT-NONRESPONS: info@rcompany.nl  O.V.V. ‘ Vraag voor het Kennisteam Nonrespons’.