Tagarchief: Sociale index

Sociale Index

Vorige week is de Sociale Index Schiedam gepresenteerd in de raadszaal tijdens een bijeenkomst van bewoners, raadsleden, professionals en wethouders. In een presentatie van een half uur werd uitleg gegeven en werden de cijfers van de 9 wijken gepresenteerd. Aanwezigen kregen gekleurde kaartjes in dezelfde 5 kleuren als die gebruikt worden in de index (o.a.  rood = zwaar onvoldoende, geel = zwak , groen is voldoende). Aan de zaal werd steeds gevraagd een kleur op te steken. Welke kleur heeft de wijk Nieuwland volgens u als het gaat om “ Meedoen”?Welke kleur heeft Kethel? Hoe staat de wijk Oost ervoor als het gaat om Persoonlijke kansen?Het bleek heel goed te werken. De opzet om eerst in een powerpoint uit te leggen wat bedoeld wordt met “ Meedoen” , en  welke meetpunten daarachter liggen viel goed bij het publiek. Men zag het verband tussen ‘meetpunten’ , thema’s en scores.

Een buurtbewoner uit een ‘ goede’  wijk vroeg: “ Mijn wijk is groen op dit thema… wat gaat de wethouder doen? Krijgen we nu geen geld meer?” Antwoord: Wat groen is moet groen blijven, daar moet aandacht voor blijven. Wat oranje is moet naar groen. Een professional vroeg : Dit is allemaal op wijkniveau, maar een wijk kan ‘ groen’ zijn en toch buurten hebben met problemen… O&S gaf aan dat de index ook buurt gegevens geeft. En dat dit bij de ambtenaren bekend is. Alleen staat dat niet in de index. De index is een “indicator de verdieping volgt daarna. Een raadslid vroeg aan de wethouder of het instrument alleen bedoeld is om beleid te toetsen of dat het er ook voor gebruikt wordt om tussentijds het beleid bij te stellen. Wethouder gaf aan dat het bedoeld is om tussentijds ook te zien of we op de goede weg zijn.

Mijn indruk is dat het voor politici heel prettig moet zijn om te horen dat de Sociale Index een verbindende, en stimulerende werking heeft in het debat met bewoners over de leefbaarheid van hun stad.

http://onderzoekscoaching.nl/cms/ page “sociale index”.