SCRIPTIEPROBLEMEN, BLOKKADES OPLOSSEN

KORTE EN DUIDELIJKE TIPS VOOR ONDERZOEKSOPDRACHTEN EN -TENTAMENSTOF (HBO/MBO+).

Als een scriptie helemaal vastloopt…
Dit artikel kan je helpen als je vastgelopen bent in het scriptieproces. We zetten je opdracht nog even op een rij en we geven voorbeelden waar scripties op vastlopen. Bekijk de voorbeelden uit het artikel en vraag je af of jouw scriptieproces vergelijkbaar is. Als je weet wat de oorzaak is, kan je het scriptieproces ook weer op gang brengen.

Wat is ook alweer je opdracht?
Een scriptie is een eindtest. Je onderzoek hoeft dus niet de oplossing te zijn voor het probleem. Je moet laten zien dat je weet hoe je een probleem moet onderzoeken volgens de regels van onderzoek. De scriptiecommissie beoordeelt dus de kwaliteit van het onderzoek (en minder het resultaat). Ze kijken of je logisch kan nadenken, bepaalde ingewikkelde onderwerpen kunt uitleggen, de juiste vragen kan stellen, de juiste gegevens kan verzamelen en de juiste conclusies kan bedenken.

Voor wie is het schrijven van een scriptie moeilijk?
90% van de studenten hebben moeite met het schrijven van een eindscriptie. De meeste studenten zijn gewend om alleen maar te leren voor een voldoende ( en zijn veel lesstof alweer vergeten).  Ook werkte veel studenten de afgelopen jaren steeds in een groepje. Maar een scriptie schrijf je helemaal zelf. Je kunt je niet verschuilen achter anderen. Als je de afgelopen jaren niet geleerd hebt om zelfstandig te werken en zelfstandig te denken dan is een scriptie best moeilijk (maar niet onmogelijk met wat tips…).

Waar wordt een scriptiecijfer hoofdzakelijk door bepaald?
Je moet laten zien dat je helder kunt redeneren. Alles wat je opschrijft moet logisch zijn. Het gaat niet zozeer om de uitkomst! De scriptiecommissie kijkt naar je probleemtelling, je aanpak, wat je kunt zeggen over het onderwerp (kennis) en je kwaliteiten om logisch na te denken. Het kan dus gebeuren dat er buiten jouw schuld niet de juiste hoeveelheid gegevens is verzameld. (Bijvoorbeeld omdat niet iedereen mee wilde doen aan je enquete). Maar als de aanpak goed is,  de analyses logisch zijn en er wordt precies uitgelegd wat er mis ging en waarom, dan kan je toch afstuderen.

Waarom lopen studenten vast?
Tijdens het begeleiden van studenten kom ik regelmatig studenten tegen die al weken stilstaan. Sommige studenten zijn totaal geblokkeerd door de stress, anderen kijken glazig uit hun ogen. Ze praten wel maar je kunt zien dat ze geen idee meer hebben hoe ze verder moeten. Andere studenten zijn heel ijverig bezig. Ze zijn druk aan het typen en lezen maar eigenlijk weten ze niet waar ze mee bezig zijn. Lees de voorbeelden eens en de tips om het scriptieproces weer op gang te brengen.

Een scriptie schrijven is veel moeilijker als je geen 'klik' hebt met het onderwerp...

Een scriptie schrijven is veel moeilijker als je geen ‘klik’ hebt met het onderwerp…

Ben je misschien…. een dromer zoals Peter?
Peter wil een eigen hotel beginnen. Hij heeft bedacht dat hij zijn afstudeerscriptie gaat gebruiken voor een marktonderzoek. (Prima begin: Een onderwerp dat je echt boeit is een goede motivator). Peters hotel heeft een aantal unieke eigenschappen. “Alles is duurzaam, alles is natuurvriendelijk en de gerechten uit de keuken passen in het Natuur-imago. De natuur komt verder tot uitdrukking in de inrichting van de kamers maar ook in het soort personeel dat er werkt, de lokatie etc etc.”  Peter heeft literatuur gelezen en modellen gevonden en informatie over de branche. Hij heeft een afstudeervoorstel ingeleverd. Het is inmiddels 6 weken later maar het voorstel wordt steeds afgewezen. De eerste keer vond de opleiding het onderwerp ‘niet duidelijk genoeg’, de tweede keer vonden ze het onderwerp ‘te breed’ en nu vinden ze het ‘niet haalbaar’.

Oplossing:  Tip: Als je voorstel steeds wordt afgewezen omdat het een te breed onderwerp is of te vaag, kies er dan voor om het grote idee los te laten. Een afstudeerscriptie kan ook gaan over een stukje van je droom. Tip: Kies voor een veel kleiner onderwerp. Peter kan bijvoorbeeld Onderzoek gaan doen naar de ideeën van hotelgasten over duurzaamheid/milieu (dat zou genoeg zijn als afstudeeronderwerp) OF Een onderzoek naar de manieren om duurzaam te werken als hotel (dat zou dus ook genoeg zijn) OF Een onderzoek naar de wijze waarop een hotel een imago van duurzaamheid in de markt kan zetten. De opleiding vindt het onderwerp dan niet meer te breed, niet te vaag en het wordt haalbaar.

Ben je misschien….Erg onzeker over jezelf zoals Mariska?
Mariska ziet op tegen de afstudeerscriptie omdat ze totaal geen aanleg heeft voor onderzoek. Ze vond de onderzoeksvakken veel te ingewikkeld en was blij dat ze na 4 herkansingen een 5,7 had gehaald.  Door de vele hertentamens herinnert Mariska zich wel veel van de lesstof maar dat betekent niet dat ze alles begrijpt. Mariska merkt dat als ze anderen om hulp vraagt bij haar scriptie dat ze niet veel verder komt. Dat komt omdat ze zelf niet goed weet wàt ze zou moeten vragen! En elke keer als ze een vraag heeft bedacht en er komt een antwoord dan geeft dat antwoord gelijk weer nieuwe vragen…..Het is een cirkeltje waar ze maar niet uitkomt!

Oplossing: Mariska’s grootste probleem is haar angst om te falen. Ze denkt dat ze anderen nodig heeft omdat ze het vak maar moeilijk vond. In plaats van piekeren zou ze moeten DOEN. Tip: Stop met piekeren en ga de dingen doen die volgens jou moeten gebeuren. In het begin zijn je gedachten misschien warrig en maak je fouten. Je doet de verkeerde dingen maar je doet ook goeie dingen. Je vindt de juiste manieren TERWIJL je bezig bent. Probeer de hoofdstukken van de scriptie te vullen, hoofdstuk voor hoofdstuk (zie blog 12,13 en 14). Lees de volgend dag wat je hebt opgeschreven, streep weg en verbeter. Laat werk lezen aan anderen en praat over je onderzoek. Sta open voor hun adviezen.
Tip: Om te voorkomen dat je onzeker wordt van je scriptie moet je zorgen dat je een onderwerp kiest dat je leuk / makkelijk vindt. Als je bijvoorbeeld goed met mensen om kan gaan zoek het afstudeeronderwerp dan in ‘klantcontact’, ’klantenservice’, ‘verkoop’ of ‘communicatie’. Als je administratief sterk bent en goed bent in het ‘volgens afspraak bepaalde gegevens invoeren’ of ‘berekeningen maken’ kies dan als afstudeeronderwerp iets in ‘administratie’, ‘bestellingen opnemen’, ‘inkoop’ of ‘logistiek’. Als je creatief bent en altijd vol ideeën zit, zoek het dan in ‘reclame’, ‘vermaak/ entertainment’. Want als je een onderwerp kiest waar je een goed gevoel over hebt dan is dat een richting die je van nature goed ligt. Het is goed voor je zelfvertrouwen en je zult makkelijker kunnen schrijven over deze onderwerpen.

Ben je misschien… eigenlijk meer een teamspeler zoals Michael?
Michael ziet op tegen de afstudeerscriptie omdat hij alles alleen moet doen. Hij is gewend om in teams te werken. Hij had de afgelopen jaren een paar vrienden waarmee hij samen veel projecten heeft gedaan. Maar voor zijn afstudeerscriptie moet hij alle taken zelf uitvoeren. Dus zelf bedenken welk onderwerp er gekozen moet worden, zelf bedenken hoe het aangepakt moet worden, zelf de gegevens verzamelen, zelf alle teksten bedenken en uittypen, zelf de berekeningen maken. Overleg voeren moet hij nu met zichzelf (!) en hij moet discussies gaan voeren met zichzelf (!). Het voelt allemaal erg raar. Hij heeft in het begin nog veel gepraat met andere studenten en kennissen maar hij is erachter gekomen dat niemand hem kan helpen. Michael heeft uitgekeken naar de gesprekken met zijn afstudeercoach. Dan had hij tenminste nog het gevoel dat hij samen met iemand anders aan het werk was. Maar zelfs de coach geeft alleen commentaar op dingen die Michael zelf bedenkt! Michael moet het nu allemaal zelf bedenken en zelf doen.

Oplossing:
Stop met rondkijken om hulp. Je moet nu alle rollen van het groepje ZELF invullen.  Tip: Je hebt de afgelopen jaren veel projecten met anderen gedaan. Je hebt daar kunnen zien hoe anderen hun taak hebben uitgevoerd. Het is echt niet zo moeilijk om alle taken zelf te doen. Je bent nu je eigen projectleider, je eigen secretaris, je bent zelf de uitvinder die met ideeën moet komen, je bent de planner en budgethouder, je bent de woordvoerder en de uitvoerder. Je voert dus alle gesprekken die je vroeger in het team deed met jezelf. Je stelt de vragen aan jezelf en je gaat zelf opzoek naar de antwoorden.

Ben je misschien ….. te lang alleen bezig zoals Lenneke?
Lenneke is al erg ver met haar afstudeerscriptie. Ze heeft een afstudeervoorstel ingediend en wacht op goedkeuring maar ze heeft ondertussen ook al hoofdstukken geschreven: Aanleiding, Deelvragen, Literatuurlijst en Modellen. Dan krijgt ze het mailtje dat haar afstudeervoorstel op wel 20 punten is afgekeurd! Hoe kan dat nou? Ze heeft zich gehouden aan de richtlijnen van de opleiding. Ze heeft een maand geleden een gesprek gehad over haar ideeën en haar afstudeercoach vond het ook goeie ideeën…. Nu het afstudeervoorstel op zoveel punten is afgekeurd kan ze weer opnieuw beginnen….Misschien moet ze wel een nieuw onderwerp kiezen voor het onderzoek. En ze dacht dat ze al ver was en binnen 4 weken kon afstuderen!

Oplossing: Lenneke is een zelfstandig werker. Ze is gewend om alles zelf te doen en dat is al die jaren goed gegaan. Ze is geen hoogvlieger wat cijfers betreft. Maar ze heeft alle vakken gehaald dus dacht ze dat die scriptie geen probleem zou geven. Daarom is ze na die ene keer, niet meer langs de afstudeercoach gegaan. Ze heeft ook geen personen in haar omgeving verteld over haar ideeën en aanpak. Niemand kon weten dat er in haar aanpak fouten zaten. Niemand kon haar vertellen dat de probleemstelling niet klopte en ook erg onlogisch is. Ook zijn er problemen met de haalbaarheid van het onderzoek. Bepaalde gegevens zijn namelijk helemaal niet meer te krijgen. Ze moet haar onderzoeksopzet dus helemaal aanpassen. Dit had ze allemaal eerder geweten als Lenneke anderen in haar onderzoek had betrokken.

Tip: Mensen die kritisch durven te zijn over je ideeën zijn heel nuttig. Zoek mensen die fouten in je keuzes en argumenten kunnen aanwijzen. Tip: Accepteer dat 50% van de tijd die je werkt aan een scriptie bestaat uit herschrijven en weer herschrijven. Stel je er van tevoren maar op in dat je stukken tekst meer keren moet herschrijven. Leg je ideeën tussendoor dus steeds even voor aan anderen (een medestudent, een coach, familie) dan hoor je veel sneller dat er iets (nog) niet goed staat.

The Research Company BV is een full-service onderzoeksbureau dat u kunt inschakelen voor onderzoekswerkzaamheden. De educatieve afdeling van Research Company deelt kennis en ervaring met studenten. Zij profiteren van de duidelijke artikelen over onderzoekstheorie, methoden en technieken en gratis hulpmiddelen zoals de gratis software voor online enquêteren en Rekenhulp om steekproefomvang, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid te berekenen.

(Er is veel zorg besteed aan deze uitleg. Het is begrijpelijk geschreven met duidelijk voorbeelden. Maandelijks lezen 4000 HBO (en WO) studenten een of meer van de artikelen van Research Company. Als je geholpen bent met dit artikel dan kun je andere studenten ook een beetje helpen door het artikel te delen in je netwerk).