Verkeerstellingen, parkeer-, kenteken- en reizigersonderzoeken

cal_verkeerThe Research Company heeft ruime ervaring met gestructureerde observaties.  Wij verrichten diverse projecten op het gebied van verkeerstellingen en reizigersonderzoeken.  Wij zijn geen specialist in de analyses en adviezen maar hebben betrouwbare partners waarmee we samenwerken.

Voorbeelden

Wij worden gevraagd voor tellingen van verkeersstromen,  observaties in parkeergarages en parkeerplaatsen en parkeerdruk tellingen.  Ook doen wij regelmatig draagvlakonderzoek naar de wenselijkheid van betaald parkeren of veranderingen in het beleid.  Het betreft dan vaak gemengde methode van tellingen op straat en survey-onderzoek onder belanghebbende bewoners/ bedrijven.

Als het gaat om de kwaliteit van het vervoer ondersteunen wij partijen bij het vergaren en verwerken van klanttevredenheidsinformatie.  Ook op dit gebied hebben we gespecialiseerde partijen waarmee we samenwerken.

Werkwijze

Voor het verrichten van verkeersonderzoek brengen wij u in contact met een van onze partners / verkeersspecialisten.  De specialist bespreekt welke gegevens er verzameld moeten worden. Op basis van de doelstellingen stellen wij een operationeel plan op en calculeren de benodigde inzet. U krijgt een offerte die we samen met de verkeersspecialist en u bespreken.  Vervolgens wordt het veldwerk uitgevoerd.  De verkregen data gaat naar de specialist die de rapportage en adviezen verzorgt.