Wijkcoach Evaluatie Verbindende Professional

Onlangs heb ik de functie van Wijkcoach Schiedam geevalueerd. Het is een betrekkelijk nieuwe functie waarbij een professionele hulpverlener de zwakkeren in een wijk ‘ontdekt’ en de weg wijst naar het zorgnetwerk van de stad. Conclusies: Het zorgnetwerk ervaart het als een heel nuttige functie. De wijkcoach vindt clienten die al een tijd vastgelopen zijn en er niet meer uitkomen. De wijkcoach zorgt ook voor een efficienter doorlopen van het proces. Door te helpen formuleren van probleemstelling en het bemiddelen tussen client en professionals. De valkuil ‘ overnemen van problemen in plaats van de klant ZELF werkzaam te laten zijn’ weet de wijkcoach goed te omzeilen. Klanten worden zo snel mogelijk weer op eigen benen gezet om dingen te regelen. Conclusie van clienten: in een zin: “Was ik maar eerder met de wijkcoach in contact gekomen”. Verbeterpunt: Vinden van de doelgroep. Wees creatief wat betreft communicatiekanalen om de zwaksten te bereiken. (folders  en advertenties werken nauwelijks). Vraag de clienten die je hebt geholpen om manieren om anderen te vinden. ( Het geeft ze zelfvertrouwen om andere zwakkeren te helpen vinden!) Kies ervoor dat clienten zelf andere clienten gaan vinden ( deze communicatiestrategie heet ‘sneeuwbal effect’/’ google: snowball strategy).


Zorgverleners dringen voor de deur.
De client is het overzicht kwijt.
“Bij wie moet ik zijn?”  Onderzoek (120 uur). Onderdelen:
Deskresearch.
Missie+Visie+Doelstellingen zoals vastgelegd in functieprofiel,
functieomschrijving, doelstellingen.
Studie van het clienten dossiers= ca 150 dossiers in digitaal systeem.
Kwalitatief.

Interview met verantwoordelijk manager

Interview met wijkcoach
Persoonlijke gesprekken met 5 clienten van de wijkcoach.
Kwantitatief.
Internetenquete onder 40 contactpersonen van de wijkcoach binnen het lokale
zorgnetwerk.
Analyse en Rapportage.